Cennik / Price List

1 godzina / 1 hour – 300

do 3 godzin / up to 3 hours – 700

Z każdej godziny pracy klient otrzymuje min. 20 max. 40 edytowanych zdjęć w pełnym wymiarze // Each hour grants at least 20 at maximum 40 edited, high quality pictures.

 

dzienna obsługa (6h obsługi + 3h edycji zdjęć, min. 250 zdjęć) / day cover (6h presence on site + 3h editing, at minimum 250 pictures) – 2000

 

Wszystkie ceny są netto w PLN, należy do nich doliczyć 23% VAT.

All prices are net in PLN, not covering 23% VAT.